Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Óvodai éves munkaterv az elvárásoknak megfelelő törvényi és szakmai környezetben a 2021/2022-es nevelési évre

Ár:
15.240 Ft (12.000 Ft + ÁFA)

Töprengés a minőségről… – „Annak, aki nem gondol, és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius) 

Segédanyag csomag óvodák részére javasolt szakmai tartalmakkal, az óvodákkal szemben megfogalmazott általános és intézmény specifikus elvárások tükrében számolva a várható újabb járványhullám helyzettel is.

A sikeres nevelési év egyik alappillére a minden érintett számára jól értelmezhető, kivitelezhető, a jogszabályi és intézményspecifikus elvárásoknak is megfelelő éves munkaterv.
Segédanyagunkkal támogatni kívánjuk az óvodák külső és belső elvárásoknak is megfelelő tervezési és megvalósítási folyamatait.
A munkaterv elkészítéséhez adaptálható munkaterv sablont, és egy „mintamunkatervet” állítottunk össze, melyet a tervezést támogató további két segítő tartalommal egészítettük ki.

A munkaterv sablon használatával és a "mintamunkaterv" tartalmi ajánlásaival útmutatást kívánunk adni

 • a legfrissebb jogszabály változásokból következő feladatok tervezéséhez,
 • a stratégiai (pedagógiai program, továbbképzési program/terv, önértékelési program, vezetői pályázat/program, Mesterpedagógus program stb.) dokumentumokban kijelölt célok és feladatok időarányos tervezéséhez és megvalósításához,
 • valamint a nevelési év kiemelt pedagógiai céljainak meghatározásához és a megvalósítás tervezéséhez.

Az éves munkaterv tartalmi felépítése koherens az önértékelési kézikönyvben előírt szakmai elvárásokkal, a minden óvoda számára évente kötelezően értékelendő tartalmakkal, melyek az alábbiak:

       ​    - pedagógiai folyamatok,
           - személyiség- és közösségfejlesztés,
           - az intézményben folyó pedagógiai munkával
             összefüggő eredmények,

           - belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,
           - az intézmény külső kapcsolatai,
           - a pedagógiai működés feltételei,
           - az óvoda nevelési-oktatási irányelvet megállapító
              jogszabályban meghatározott országos szakmai
              elvárásoknak és az intézményi céloknak való
              megfelelés.

Rá kívánjuk irányítani a figyelmet többek között:

           - a jogszabályi környezet változásaiból eredő tartalmak
             beépítésére;
           - a járványhelyzet tapasztalt és várható hatásaira, kezelésére; 

           - a szakmai munkaközösségek és munkacsoportok
             hatékony működésére, együttműködésére;
           - a gyakornok kollégák mentorálására, szakmai
              megsegítésére;
           - a család-óvoda együttműködési lehetőségeire,
              a családbevonás fontosságárra;
           - a GDPR elvárásokra épülő adatkezelésre;

Segítséget kívánunk adni... 

 • az óvoda egészségnevelési feladatainak ellátásához egy egész évet felölelő Egészségtár- Éves naptár - Éves nevelési és tanulási tervet támogató segédanyag közreadásával.

 • mindhárom szinten (pedagógus, vezető, intézmény) az intézmény aktuális önértékelési feladatainak tervezéséhez.

 • a Mód-Szer-Tár tervezett továbbképzési téma és időpontjavaslataival tervezhetővé kívánjuk tenni az intézmény belső és külső továbbképzéseit a pedagógusok, valamint a munkájukat segítő (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka) számára.

Menny.:db

Leírás

 A jó munkaterv néhány ismérve:

 • Megjelennek benne a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § szerinti kötelező tartalmak.

 • Beépülnek a jogszabályi elvárások.

 • Lefedi az évente kötelező éves beszámolóra épülő tartalmakat.

 • Tartalmazza a szakmai munkaközösségek, valamint a különböző feladatokra szerveződő munkacsoportok terveit és feladatait.
 • Fókuszál az óvodavezetői pályázat/vezetési program időarányos megvalósítására.

 • Az elmúlt ötéves önértékelés eredményeire alapozva épít a pedagógus önértékelések intézményi szintű eredményeire, valamint a vezetői és intézményi önértékelés eredményeként elkészült vezetői önfejlődési, intézkedési tervekre.

 • Számításba veszi az elmúlt évek, köztük a koronavírus-járvány okán bevezetett óvodán kívüli óvodai nevelés tanulságait.

 • Törekszik a terhek egyenletes elosztására.

 • Egyszemélyi felelősökkel felruházott feladatokat jelöl ki.

 • Az érintettekkel egyeztetett határidőket tartalmaz.

 • Minden pedagógus ismeri, illetve pontosan megtalálja benne egyéni feladatait.

 • Nyilvános dokumentumról lévén szó, korrekt módon tájékoztatja a szülőket.

 • Elfogadása előtt a fenntartó és a szülői szervezet élhet egyeztetési-véleményezési jogával.

A csomag tartalma:

 • Munkaterv sablon adaptálható tarlalmakkal /álló és fekvő formátumban/ 2021-2022.
 • Munkaterv minta adaptálható tartalmakkal 2021-2022. 
 • Ajánlások az óvoda éves munkatervének elkészítéséhez - 2021-2022.
 • Egészségtár - Éves naptár - Éves nevelési és tanulási tervet támogató segédanyag óvodapedagógusok számára

Meglepetés plusz tartalmak:

 • Link- és irodalomgyűjtemény Egészségnevelés témakörben dr. Füzi Andrea Rita évindítónkhoz kapcsolódó előadása alapján
 • Dajkakompetenciák - Mérőeszköz óvodai dajkák önértékeléséhez, fejlesztéséhez
 • Pedagógiai asszisztensi kompetenciák - Mérőeszköz pedagógiai asszisztensek önértékeléséhez, fejlesztéséhez
 • Óvodák kulcsfolyamatai

 

Mások a következőket is megnézték

Cikkszám: OS000001

Azon túlmenően, hogy a fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon, a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés során az egymást követő két nevelési év munkaterve és éves beszámolója is a dokumentum elemzés részét képezi. Ezért is fontos, hogy az éves beszámoló/értékelés a szakmai elvárásoknak megfelelően készüljön el, lehetőleg a nevelőtestület, esetleg a teljes dolgozói kör bevonódásának biztosításával.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz. 

Az évente kötelezően értékelendő szempontokon és a kapcsolódó elvárásokon túl a beszámolóban megjelenített tartalmak tovább bővíthetők, a sablonok pedig igény szerint, az intézmény méretének és szervezeti működésének megfelelve formai szempontból is átalakíthatók, aktualizálhatók.

 Ajánljuk azoknak az óvodavezetőknek és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi elvárások irányában;

 • akik számszerű adatokkal is alátámasztva, hitelesen szeretnének elszámolni önmaguknak, a fenntartó és az óvodahasználó szülők felé;

 • akik az értékelés során már a következő nevelési évre is fókuszálnak;

 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során.

12.700 Ft (10.000 Ft + ÁFA)