Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Óvodai éves munkaterv az elvárásoknak megfelelő törvényi és szakmai környezetben

Ár:
8.500 Ft (6.693 Ft + ÁFA)

Töprengés a minőségről… – „Annak, aki nem gondol, és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius) 

– A minőségelvű működés egyik láncszeme a jó munkaterv.

Segédanyag csomag óvodák részére javasolt szakmai tartalmakkal, az óvodákkal szemben megfogalmazott általános és intézmény specifikus elvárások tükrében.

A sikeres nevelési év egyik alappillére a minden érintett számára jól értelmezhető, kivitelezhető, a jogszabályi és intézményspecifikus elvárásoknak is megfelelő éves munkaterv.

Segédanyagunkkal támogatni kívánjuk az óvodák külső és belső elvárásoknak is megfelelő tervezési és megvalósítási folyamatait.

A munkaterv elkészítéséhez éves munkaterv sablont, valamint egy adaptálható „mintamunkatervet” állítottunk össze, melyet elektronikus formában tudunk biztosítani.

A segédanyag csomagban

 • A „mintamunkaterv” ajánlásával és a munkaterv sablon használatával útmutatást adunk a legfrissebb jogszabályi és stratégiai tervek (pedagógiai program, továbbképzési program/terv, önértékelési program, vezetői pályázat/program, GDPR alapú adatkezelési szabályzat stb.), valamint a pedagógus önfejlődési és intézményi szintű intézkedési tervek időarányos megvalósításához.

 • Az éves munkaterv tartalmi felépítése koherens az önértékelési kézikönyv szakmai elvárásai szerinti intézményértékelés alábbi területeivel és a kapcsolódó, évente kötelezően értékelendő elvárásokkal:

 • pedagógiai folyamatok,

 • személyiség- és közösségfejlesztés,

 • az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények,

 • belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,

 • az intézmény külső kapcsolatai,

 • a pedagógiai működés feltételei,

 • az óvoda nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés.

 • Rá kívánjuk irányítani a figyelmet

 • a jogszabályi környezet változásaiból eredő tartalmak beépítésére;

 • a szakmai munkaközösségek és munkacsoportok hatékony működésére, együttműködésére;

 • a gyakornok kollégák mentorálására, szakmai megsegítésére;

 • az Óvodai nevelés országos alapprogramja legújabb tartalmainak további értelmezéseire és a megvalósíthatóság lehetőségeire;

 • a család-óvoda együttműködési lehetőségeire, a családbevonás fontosságárra;

 • a GDPR elvárásokra épülő adatkezelésre;

 • Stb.

 • Segítséget kívánunk adni mindhárom szinten (pedagógus, vezető, intézmény) az intézmény aktuális önértékelési feladatainak tervezéséhez.

 • Linkek megosztásával elérhetővé kívánjuk tenni az éppen aktuális útmutatókat és kézikönyveket, valamint a javasolt szakmai tartalmak feldolgozását támogató szakirodalmat.

 • Valós továbbképzési témákkal és időpontjavaslatokkal tervezhetővé kívánjuk tenni az intézmény belső és külső továbbképzéseit a pedagógusok, valamint a munkájukat segítők (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka) számára.

Menny.:db

Leírás

A jó munkaterv néhány ismérve:

 • Megjelennek benne a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § szerinti kötelező tartalmak.

 • Lefedi az évente kötelező éves beszámolóra épülő tartalmakat.

 • Beépülnek a jogszabályi elvárások.

 • Tartalmazza a szakmai munkaközösségek, valamint a különböző feladatokra szerveződő munkacsoportok terveit és feladatait.

 • Fókuszál az óvodavezetői pályázat/vezetési program időarányos megvalósítására.

 • A 2018-2019. nevelési év eredményeire alapozva épít a pedagógus önértékelések intézményi szintű eredményeire, valamint a vezetői és intézményi önértékelés eredményeként elkészült vezetői önfejlődési, intézkedési tervekre.

 • Számításba veszi az elmúlt évek tanulságait.

 • Törekszik a terhek egyenletes elosztására.

 • Egyszemélyi felelősökkel felruházott feladatokat jelöl ki.

 • Az érintettekkel egyeztetett határidőket tartalmaz.

 • Minden pedagógus ismeri, illetve pontosan megtalálja benne egyéni feladatait.

 • Nyilvános dokumentumról lévén szó, korrekt módon tájékoztatja a szülőket.

 • Elfogadása előtt a fenntartó és a szülői szervezet élhet egyeztetési-véleményezési jogával.

Mások a következőket is megnézték

Cikkszám: OS000001

Azon túlmenően, hogy a fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon, a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés során az egymást követő két nevelési év munkaterve és éves beszámolója is a dokumentum elemzés részét képezi.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz.

Az évente kötelezően értékelendő szempontokon és a kapcsolódó elvárásokon túl a beszámolóban megjelenített tartalmak tovább bővíthetők, a sablonok pedig igény szerint, az intézmény méretének és szervezeti működésének megfelelve formai szempontból is átalakíthatók, aktualizálhatók.

 Ajánljuk azoknak az óvodavezetőknek és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi elvárások irányában;

 • akik számszerű adatokkal is alátámasztva, hitelesen szeretnének elszámolni önmaguknak, a fenntartó és az óvodahasználó szülők felé;

 • akik az értékelés során már a következő nevelési évre is fókuszálnak;

 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során.

8.500 Ft (6.693 Ft + ÁFA)