Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Óvodai éves munkaterv az elvárásoknak megfelelő törvényi és szakmai környezetben a 2021/2022-es nevelési évre

Ár:
15.240 Ft (12.000 Ft + ÁFA)

Töprengés a minőségről… – „Annak, aki nem gondol, és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius) 

Segédanyag csomag óvodák részére javasolt szakmai tartalmakkal, az óvodákkal szemben megfogalmazott általános és intézmény specifikus elvárások tükrében számolva a várható újabb járványhullám helyzettel is.

A sikeres nevelési év egyik alappillére a minden érintett számára jól értelmezhető, kivitelezhető, a jogszabályi és intézményspecifikus elvárásoknak is megfelelő éves munkaterv.
Segédanyagunkkal támogatni kívánjuk az óvodák külső és belső elvárásoknak is megfelelő tervezési és megvalósítási folyamatait.
A munkaterv elkészítéséhez adaptálható munkaterv sablont, és egy „mintamunkatervet” állítottunk össze, melyet a tervezést támogató további két segítő tartalommal egészítettük ki.

A munkaterv sablon használatával és a "mintamunkaterv" tartalmi ajánlásaival útmutatást kívánunk adni

 • a legfrissebb jogszabály változásokból következő feladatok tervezéséhez,
 • a stratégiai (pedagógiai program, továbbképzési program/terv, önértékelési program, vezetői pályázat/program, Mesterpedagógus program stb.) dokumentumokban kijelölt célok és feladatok időarányos tervezéséhez és megvalósításához,
 • valamint a nevelési év kiemelt pedagógiai céljainak meghatározásához és a megvalósítás tervezéséhez.

Az éves munkaterv tartalmi felépítése koherens az önértékelési kézikönyvben előírt szakmai elvárásokkal, a minden óvoda számára évente kötelezően értékelendő tartalmakkal, melyek az alábbiak:

       ​    - pedagógiai folyamatok,
           - személyiség- és közösségfejlesztés,
           - az intézményben folyó pedagógiai munkával
             összefüggő eredmények,

           - belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,
           - az intézmény külső kapcsolatai,
           - a pedagógiai működés feltételei,
           - az óvoda nevelési-oktatási irányelvet megállapító
              jogszabályban meghatározott országos szakmai
              elvárásoknak és az intézményi céloknak való
              megfelelés.

Rá kívánjuk irányítani a figyelmet többek között:

           - a jogszabályi környezet változásaiból eredő tartalmak
             beépítésére;
           - a járványhelyzet tapasztalt és várható hatásaira, kezelésére; 

           - a szakmai munkaközösségek és munkacsoportok
             hatékony működésére, együttműködésére;
           - a gyakornok kollégák mentorálására, szakmai
              megsegítésére;
           - a család-óvoda együttműködési lehetőségeire,
              a családbevonás fontosságárra;
           - a GDPR elvárásokra épülő adatkezelésre;

Segítséget kívánunk adni... 

 • az óvoda egészségnevelési feladatainak ellátásához egy egész évet felölelő Egészségtár- Éves naptár - Éves nevelési és tanulási tervet támogató segédanyag közreadásával.

 • mindhárom szinten (pedagógus, vezető, intézmény) az intézmény aktuális önértékelési feladatainak tervezéséhez.

 • a Mód-Szer-Tár tervezett továbbképzési téma és időpontjavaslataival tervezhetővé kívánjuk tenni az intézmény belső és külső továbbképzéseit a pedagógusok, valamint a munkájukat segítő (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka) számára.

Menny.:db

Leírás

 A jó munkaterv néhány ismérve:

 • Megjelennek benne a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § szerinti kötelező tartalmak.

 • Beépülnek a jogszabályi elvárások.

 • Lefedi az évente kötelező éves beszámolóra épülő tartalmakat.

 • Tartalmazza a szakmai munkaközösségek, valamint a különböző feladatokra szerveződő munkacsoportok terveit és feladatait.
 • Fókuszál az óvodavezetői pályázat/vezetési program időarányos megvalósítására.

 • Az elmúlt ötéves önértékelés eredményeire alapozva épít a pedagógus önértékelések intézményi szintű eredményeire, valamint a vezetői és intézményi önértékelés eredményeként elkészült vezetői önfejlődési, intézkedési tervekre.

 • Számításba veszi az elmúlt évek, köztük a koronavírus-járvány okán bevezetett óvodán kívüli óvodai nevelés tanulságait.

 • Törekszik a terhek egyenletes elosztására.

 • Egyszemélyi felelősökkel felruházott feladatokat jelöl ki.

 • Az érintettekkel egyeztetett határidőket tartalmaz.

 • Minden pedagógus ismeri, illetve pontosan megtalálja benne egyéni feladatait.

 • Nyilvános dokumentumról lévén szó, korrekt módon tájékoztatja a szülőket.

 • Elfogadása előtt a fenntartó és a szülői szervezet élhet egyeztetési-véleményezési jogával.

A csomag tartalma:

 • Munkaterv sablon adaptálható tarlalmakkal /álló és fekvő formátumban/ 2021-2022.
 • Munkaterv minta adaptálható tartalmakkal 2021-2022. 
 • Ajánlások az óvoda éves munkatervének elkészítéséhez - 2021-2022.
 • Egészségtár - Éves naptár - Éves nevelési és tanulási tervet támogató segédanyag óvodapedagógusok számára

Meglepetés plusz tartalmak:

 • Link- és irodalomgyűjtemény Egészségnevelés témakörben dr. Füzi Andrea Rita évindítónkhoz kapcsolódó előadása alapján
 • Dajkakompetenciák - Mérőeszköz óvodai dajkák önértékeléséhez, fejlesztéséhez
 • Pedagógiai asszisztensi kompetenciák - Mérőeszköz pedagógiai asszisztensek önértékeléséhez, fejlesztéséhez
 • Óvodák kulcsfolyamatai

 

Mások a következőket is megnézték

Cikkszám: OS000001

Azon túlmenően, hogy a fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon, a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés során az egymást követő két nevelési év munkaterve és éves beszámolója is a dokumentum elemzés részét képezi.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz.

Az évente kötelezően értékelendő szempontokon és a kapcsolódó elvárásokon túl a beszámolóban megjelenített tartalmak tovább bővíthetők, a sablonok pedig igény szerint, az intézmény méretének és szervezeti működésének megfelelve formai szempontból is átalakíthatók, aktualizálhatók.

 Ajánljuk azoknak az óvodavezetőknek és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi elvárások irányában;

 • akik számszerű adatokkal is alátámasztva, hitelesen szeretnének elszámolni önmaguknak, a fenntartó és az óvodahasználó szülők felé;

 • akik az értékelés során már a következő nevelési évre is fókuszálnak;

 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során.

10.160 Ft (8.000 Ft + ÁFA)