Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Óvodai éves munkaterv az elvárásoknak megfelelő törvényi és szakmai környezetben a 2020/2021-es nevelési évre

Ár:
10.500 Ft (8.268 Ft + ÁFA)

Töprengés a minőségről… – „Annak, aki nem gondol, és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius) 

Segédanyag csomag óvodák részére javasolt szakmai tartalmakkal, az óvodákkal szemben megfogalmazott általános és intézmény specifikus elvárások tükrében számolva a járványhelyzet adta feladatokkal is..

A sikeres nevelési év egyik alappillére a minden érintett számára jól értelmezhető, kivitelezhető, a jogszabályi és intézményspecifikus elvárásoknak is megfelelő éves munkaterv.
Segédanyagunkkal támogatni kívánjuk az óvodák külső és belső elvárásoknak is megfelelő tervezési és megvalósítási folyamatait.
A munkaterv elkészítéséhez éves munkaterv sablont, és egy adaptálható „mintamunkatervet” állítottunk össze, melyet kiegészítettünk a szükség szerint mintául is szolgálható, a 2020-2021. nevelési év Home Office időszakában módosított "munkatervmintával". 

A segédanyag csomagban

 • A „mintamunkaterv” ajánlásával és a munkaterv sablon használatával útmutatást adunk a legfrissebb jogszabályi és stratégiai tervek (pedagógiai program, továbbképzési program/terv, önértékelési program, vezetői pályázat/program, GDPR alapú adatkezelési szabályzat stb.), valamint a pedagógus önfejlődési és intézményi szintű intézkedési tervek időarányos megvalósításához.
 • Az éves munkaterv tartalmi felépítése koherens az önértékelési kézikönyv szakmai elvárásai szerinti intézményértékelés alábbi területeivel és a kapcsolódó, évente kötelezően értékelendő elvárásokkal:

       ​    - pedagógiai folyamatok,
           - személyiség- és közösségfejlesztés,
           - az intézményben folyó pedagógiai munkával
             összefüggő eredmények,

           - belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,
           - az intézmény külső kapcsolatai,
           - a pedagógiai működés feltételei,
           - az óvoda nevelési-oktatási irányelvet megállapító
              jogszabályban meghatározott országos szakmai
              elvárásoknak és az intézményi céloknak való
              megfelelés.

 • Rá kívánjuk irányítani a figyelmet többek között:

           - a jogszabályi környezet változásaiból eredő tartalmak
             beépítésére;
           - 
a szakmai munkaközösségek és munkacsoportok
             hatékony működésére, együttműködésére;
           - a gyakornok kollégák mentorálására, szakmai
              megsegítésére;
           - az Óvodai nevelés országos alapprogramja legújabb
              tartalmainak további értelmezéseire és a megvalósíthatóság
              lehetőségeire;
           - a család-óvoda együttműködési lehetőségeire,
              a családbevonás fontosságárra;
           - a GDPR elvárásokra épülő adatkezelésre;
           - Stb.

 • Segítséget kívánunk adni mindhárom szinten (pedagógus, vezető, intézmény) az intézmény aktuális önértékelési feladatainak tervezéséhez.

 • Linkek megosztásával elérhetővé kívánjuk tenni az éppen aktuális útmutatókat és kézikönyveket, valamint a javasolt szakmai tartalmak feldolgozását támogató szakirodalmat.

 • Valós továbbképzési témákkal és időpontjavaslatokkal tervezhetővé kívánjuk tenni az intézmény belső és külső továbbképzéseit a pedagógusok, valamint a munkájukat segítők (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka) számára.

Menny.:db

Leírás

 A jó munkaterv néhány ismérve:

 • Megjelennek benne a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § szerinti kötelező tartalmak.

 • Lefedi az évente kötelező éves beszámolóra épülő tartalmakat.

 • Beépülnek a jogszabályi elvárások.

 • Tartalmazza a szakmai munkaközösségek, valamint a különböző feladatokra szerveződő munkacsoportok terveit és feladatait.

 • Fókuszál az óvodavezetői pályázat/vezetési program időarányos megvalósítására.

 • A 2019-2020. nevelési év eredményeire alapozva épít a pedagógus önértékelések intézményi szintű eredményeire, valamint a vezetői és intézményi önértékelés eredményeként elkészült vezetői önfejlődési, intézkedési tervekre.

 • Számításba veszi az elmúlt évek, köztük a koronavírus-járvány okán bevezetett óvodán kívüli óvodai nevelés tanulságait.

 • Törekszik a terhek egyenletes elosztására.

 • Egyszemélyi felelősökkel felruházott feladatokat jelöl ki.

 • Az érintettekkel egyeztetett határidőket tartalmaz.

 • Minden pedagógus ismeri, illetve pontosan megtalálja benne egyéni feladatait.

 • Nyilvános dokumentumról lévén szó, korrekt módon tájékoztatja a szülőket.

 • Elfogadása előtt a fenntartó és a szülői szervezet élhet egyeztetési-véleményezési jogával.

A csomag tartalma:

 • Munkaterv sablon /álló és fekvő formátumban/
 • "Mintamunkaterv" a 2019/2020-as nevelési évre
 • Módosított munkaterv - Jó gyakorlat bemutatása a Home Office üzemmód idején
  (2019-2020-as nevelési évre)
 • "Mintamunkaterv" a 2020/2021-es nevelési évre
 • Tartalmi ajánlások az munkaterv összeállításához

 

Mások a következőket is megnézték

Cikkszám: OS000001

A megrendeléseket 2021. május 18-tól tudjuk teljesíteni.

Azon túlmenően, hogy a fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon, a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés során az egymást követő két nevelési év munkaterve és éves beszámolója is a dokumentum elemzés részét képezi.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz.

Az évente kötelezően értékelendő szempontokon és a kapcsolódó elvárásokon túl a beszámolóban megjelenített tartalmak tovább bővíthetők, a sablonok pedig igény szerint, az intézmény méretének és szervezeti működésének megfelelve formai szempontból is átalakíthatók, aktualizálhatók.

 Ajánljuk azoknak az óvodavezetőknek és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi elvárások irányában;

 • akik számszerű adatokkal is alátámasztva, hitelesen szeretnének elszámolni önmaguknak, a fenntartó és az óvodahasználó szülők felé;

 • akik az értékelés során már a következő nevelési évre is fókuszálnak;

 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során.

10.160 Ft (8.000 Ft + ÁFA)