Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Az Éves beszámoló készítésének módszertana szakmai anyagai + Óvodai éves beszámoló/értékelés a – Javasolt segédanyag sablon csomag a 2023/2024. nevelési évre aktualizáltan

Ár:
19.368 Ft (15.250 Ft + ÁFA)

Az Óvodavezetők online szakmai műhelye a Mód-Szer-Tár-ban 7. – Az Éves beszámoló készítésének módszertana szakmai anyagai és az Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében – Javasolt segédanyag sablon csomag óvodapedagógusok részére a 2023/2024. nevelési évre aktualizáltan.

A két dokumentum-csomag együttes megvásárlása esetén az az Éves beszámoló-csomag  ára 50%-os kedvezménnyel, bruttó 15.875 Ft helyett 7.938 Ft.

Menny.:db

Leírás

Óvodavezetők online szakmai műhelye a Mód-Szer-Tár-ban 7. – Az Éves beszámoló készítésének módszertana szakmai anyagai

A nevelési év végéhez közeledve a soron következő aktuális vezetői feladatok egyike az Éves Beszámoló elkészítése, mely dokumentum és feladata jogszabályi elvárás szerinti kötelező tartalmakon túl több más alappilléren is nyugszik.

A 2024. május 8-án megtartott, a 2023-2024. nevelési év utolsó vezetői műhelyfoglalkozásán az Éves Beszámoló, illetve részben már a 2024-2025. nevelési év Munkatervének elkészítéséhez is módszertani segítséget kívántunk nyújtani. Bízunk abban, hogy a bemutatott tartalmakkal, a felmerülő kérdések megválaszolásával, valamint a foglalkozást követően megosztásra került módszertani segédanyagokkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a beszámoló a nevelőközösség bevonásával, és határidőre elkészüljön.

Műhelyfoglalkozásunkon az alábbi kérdésekre kerestük a válaszokat:

 • Milyen jogszabályi háttere van az Éves Beszámolónak?
 • Melyek a beszámoló jogszabályi hivatkozással is alátámasztott kötelező tartalmai?
 • Pontosan hány területet érintően, és hány olyan értékelési szempontja kell, hogy legyen a beszámolónak, amelyek megvalósulását szükség szerint adatokkal is alátámasztott módon kell az óvodának értékelnie?
 • Milyen összefüggés van az intézményi önértékelés és a beszámoló tartalmai között?
 • Miért célszerű, hogy az éves beszámoló elkészítésébe lehetőség szerint minden munkatárs bevonódjon?
 • Milyen módszerek alkalmazásával készüljön a beszámoló?
 • Milyen módszerekkel vonhatók be az értékelési feladatokba az intézmény igazgatóhelyettesei, a szakmai munkaközösségek vezetői, a pedagógusok, és a munkájukat segítő kollégák?
 • Milyen határidővel kérheti a fenntartó a beszámoló elkészítését?
 • Résztvevők további kérdései

Akiknek ajánljuk: Gyakorlott és kezdő óvodaigazgatóknak, igazgatóhelyetteseknek, tagóvoda/telephely igazgatóknak, szakmai munkaközösségek vezetőinek, és minden érdeklődő pedagógusnak.

Megrendelőink az alábbi tartalmakat kapják meg elektronikus formában:

 • A beszámoló elkészítését segítő sablonok Word formátumban;
 • Intézményi jó gyakorlatot bemutató „Így is lehet” minta Éves Beszámoló;
 • A műhelyfoglalkozás prezentációja és videófelvétele.

Házigazda és előadó: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő, köznevelési szakértő

A szakmai ajánlat margójára:  „Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk.”

A szakmai anyagok ára: 9.000 Ft+Áfa, bruttó 11.430 Ft/fő

Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében – Javasolt segédanyag sablon csomag óvodapedagógusok részére a 2023/2024. nevelési évre aktualizáltan

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező vagy aktuális tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz.

A segédanyag csomag erénye, hogy nem hagyja magára a vezetőt az éves beszámoló elkészítésében, melyet az óvodapedagógusi, és az óvodapedagógusok által szolgáltatott adatok és szakmai tartalmak összegzésére készült sablonok segítik. Így az óvoda igazgatója a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő kollégák, valamint a vezetőtársak bevonásával készítheti el az óvoda éves értékelő beszámolóját.

A szakmai elvárások szerinti tartalmak értékelése során a minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönzünk.

Erősségek:

Fejleszthetőségek:

Fejlesztési javaslatok:

Az egyes elvárások elemző értékelései a következő nevelési év munkatervéhez is megfelelő alapul szolgálhatnak, ugyanakkor a bevezetésre kerülő teljesítményértékelési rendszer részeként kötelezően meghatározandó személyes teljesítménycélok számos esetben kapcsolódhatnak majd a beszámolóra épített munkatervi tartalmakhoz.

Az óvodai éves beszámoló területei és kötelező tartalma:

1. Pedagógiai folyamatok
1.1. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.
1.2. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.
1.3. A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely a gyermekek fejlődés állapotát értékelő dokumentumban (helyben szokásos módon) nyomon követhető.
1.4. A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a gyermekeknek és szüleinek/gondviselőjének.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés
2.1. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.
2.2. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.
2.3. Az energiafelhasználás csökkentéséről és a közüzemi szolgáltatások igénybevételének optimalizálásáról szóló helyi intézkedések pedagógiai munkát érintő vonzatai és eredményei.

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 
3.1. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
- A helyben szokásos megfigyelések mérések eredményeit.
- A nevelési év végi eredményeket – nevelési területre, adott évre vonatkozóan
- Esetleges „versenyeredményeket”: sportverseny, rajzverseny stb.
- Elismeréseket, kitüntetéseket.
- Elégedettség mérések eredményeit (szülő, óvodapedagógus stb.).
Stb.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
4.1. Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak; a munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.
4.2. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

5. Az intézmény külső kapcsolatai
5.1. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
5.2. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

6. A pedagógiai munka feltételei
6.1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúrát, jelzi a hiányokat a fenntartónak.
6.2. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-tanító munka humánerőforrás szükségletéről.
6.3. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott ONAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Az ismert értékelési módszereken túl egy kevésbé ismert minőségjavító módszer, a „Tavaszi nagytakarítás” alkalmazását is javasoljuk, melynek során számba vehetők:

 • a már régóta alkalmazott, de kissé elavult („múzeum”),
 • a fölöslegessé vált („lomtár”),
 • a fontos és jól működő (megtartandó),
 • valamint a jövőkép megvalósítása szempontjából fontos, de nem elég hatékonyan működő („javítóműhely”) intézményi folyamatok, együttműködési formák stb.

A beszámolósablonok tartalmai tovább bővíthetők, igény szerint pedig az intézmény méretének és szervezeti működésének megfelelve formai szempontból is átalakíthatók, aktualizálhatók.

A fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

 Az éves beszámoló csomag sablonjai:

 1. Módszertani útmutató az éves beszámolóhoz (.pdf)
 2. Éves beszámoló-sablon: Óvodapedagógusi (egy csoport) – 2023-2024. (.doc)
 3. Éves beszámoló-sablon: Összesítő (csoportok) – 2023-2024. (.doc)
 4. Éves beszámoló sablon: Összesítő (tagóvodák, telephelyek) – 2023-2024. (.doc)
 5. Éves beszámoló-sablon: Igazgatói – 2023-2024. (.doc)
 6. Éves beszámolóhoz – Adatlap (.doc)

Ajánljuk azoknak az óvodaigazgatóknak és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi/szakmai elvárások irányában;
 • akik számszerű adatokkal is alátámasztva, hitelesen szeretnének elszámolni önmaguk, a fenntartó és az óvodahasználó szülők irányába;
 • akik az értékelés során már a következő nevelési évre is fókuszálnak;
 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné, Ani óvodapedagógus, intézményfejlesztő

A beszámoló-sablon csomag ára (elektronikus formában – Pdf és Word dokumentumok): 12.500 Ft+áfa, 15.875 Ft helyett 6.250 Ft +áfa, bruttó 7.938 Ft

Mások a következőket is megnézték

Cikkszám: OS000001

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező vagy aktuális tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz.

 

15.875 Ft (12.500 Ft + ÁFA)
Cikkszám: OS000013

(Javasolt kiegészítő segédanyag sablon csomag)

A kiegészítő értékelő dokumentumok – összhangban az intézményi éves beszámolóval – az óvodában alkalmazott (a nevelőtestület tagja) fejlesztő szakemberek éves munkájának egyéni, és intézményi szintű összegző értékelésének elkészítését segítik.

 

9.525 Ft (7.500 Ft + ÁFA)
Cikkszám: OSN000028

A nevelési év végéhez közeledve a soron következő aktuális vezetői feladatok egyike az Éves Beszámoló elkészítése, mely dokumentum és feladata jogszabályi elvárás szerinti kötelező tartalmakon túl több más alappilléren is nyugszik.

11.430 Ft (9.000 Ft + ÁFA)